Blog Ini Hanya Memaparkan Laporan Aktiviti SMK Jengka 10 DanPerkara Yang Berkaitan Dengan PendidikanSahaja. Editor Tidak Bertanggungjawab Terhadap Sebarang Salah Laku Dalam Blog Ini.

SELAMAT DATANG

PAPAN KENYATAAN

TARIKH PEPERIKSAAN

Thursday, October 13, 2011

SOALAN PERCUBAAN SPM 2011 - PENANG

Sejarah S+J  @  Sejarah - 1  ,  Sejarah -2
                                                                        


Add Maths (+J)


ERT (w paper2)


BM 1  ,   BM 2  ,  skemaBM2  @    Kertas 1  ,   Kertas 2                                                                    


Perdagangan-2 


Pen. Islam 1 ,  Pen. Islam 2          


Sains- 1  ,   Sains -2   


Sejarah 1 ,  Sejarah 2  


Kimia 1 ,  Kimia 2  ,  Kimia 3    


                                                                                                                                                                                                                                           


CREDIT TO:  www.norfanil.com
                    http://edu.joshuatly.com

SOALAN PERCUBAAN SPM 2011 - SELANGOR

ADD MATH


Selangor BM 1 & BM 2

SOALAN PERCUBAAN SPM 2011- SARAWAK

ADD MATH   @   Add Maths Q&A


B.Melayu (Zone A)


Sejarah Kertas 1 (Zone A)


English Kertas 1 (Zone A)


Chemistry Q&ACREDIT TO : http://cikgujep.com             

SOALAN PERCUBAAN SPM 2011 - MELAKA

ADD MATH   @  Add Maths


MATH   @  Maths


Chemistry S&J   @  Chemistry


SAINS K1,K2,S   @   Kertas 1


Kertas 2


Science


B.Melayu


English


P.Islam


Perdagangan


Sejarah


Biology (Paper 1 & 3)  ,  Biology (Paper 2)


Geografi


Physics


CREDIT TO: http://cikgujep.com
                        Norfanil
                        http://edu.joshuatly.blogspot.com/

SOALAN PERCUBAAN SPM 2011 - PERLIS


BM -Kertas 1  ,    BM -Kertas 2    @  B. Melayu Q&A


BI -Kertas 1   ,  BI -Kertas 2,   @  English / BI Q&A


P. ISLAM -Kertas 1   ,    P. ISLAM -Kertas 2   @   P. Islam Q&A


ADD MATH -K1  ,  ADD MATH -K2     @    ADD MATH     @   Add Maths Q&A                               

SAINS -Kertas 1    ,    SAINS -Kertas 2   @  Science Q&A


FIZIK -Kertas 1FIZIK -Kertas 2  ,  FIZIK -Kertas 3   @  Physics Q&A


SEJARAH -Kertas 1   ,   SEJARAH -Kertas 2   @  Sejarah Q&A


BIOLOGI -K1  ,  BIOLOGI -K2  ,  BIOLOGI -K3   @  Biology Q&A

MATH -Kertas 1
,   MATH -Kertas 2       @     MATH     @  Mathematics Q&A                 

KIMIA -K1  ,  KIMIA -K2  ,  KIMIA -K3   @   Chemistry Q&A


KREDIT TO: http://www.banksoalanspm.com

SOALAN PERCUBAAN SPM 2011 – KL

BAHASA MELAYU      @     Bahasa Melayu 1Bahasa Melayu 2    @   BM-1   ,   BM-2

Sejarah

SOALAN PERCUBAAN SPM 2011 – KELANTAN

BAHASA MELAYU    @   Kertas 1Kertas 2

PERDAGANGAN K-1 , Kertas 2


B. INGGERIS Kertas 1 , Kertas 2

P. ISLAM Kertas 1 , Kertas 2

ADD MATH K-1 , K-2     @    ADD MATH     @  Add Maths Q&A

SAINS Kertas 1Kertas 2

FIZIK Kertas 1  ,  Kertas 2   @   Physics Q&A

SEJARAH Kertas 1  ,  Kertas 2   @  Sejarah Q&A

GEO Kertas 1  ,  Kertas 2

BIO Kertas 1  ,   Kertas 2   ,    Kertas 3                                             

MATH Kertas 1  ,  Kertas 2    

KIMIA Kertas 1  ,   Kertas 2   ,   Kertas 3    @   Chemistry Q&A                                                 

PSV Kertas 1


KREDIT TO: http://www.enciknakal.com

SOALAN PERCUBAAN SPM 2011 – SABAH

BAHASA MELAYU    @   Bahasa Melayu 1 , Bahasa Melayu 2   @   BM 1  ,  BM 2


ADD MATH-PAPER 1 , ADD MATH-PAPER 2    @   ADD MATH

SOALAN PERCUBAAN SPM 2011 – JOHOR

Bahasa Melayu S&J  @   BM 1  ,   BM 2    @   B.Melayu                                                 

English/BI S&J   @   English

Additional Mathematics S&J   @   Add Maths

Mathematics S&J   @   Maths 

Sejarah S&J   @  Sejarah 

Biology S&J   @   Biology V2

Chemistry S&J   @   Chemistry

P. Islam S&J   @  P.Islam 

SAINS -Kertas 1  ,  Kertas 2

FIZIK -Kertas 1  ,   Kertas 2   ,    Kertas 3    @   Physics

GEORAFI                           

KREDIT  : banksoalanspm.blogspot.com
                  banksoalanspm.com
                  edu.joshuatly

SOALAN PERCUBAAN SPM 2011 – KEDAH

BAHASA MELAYU       @      Bahasa Melayu (+J)

BAHASA INGGERIS      @     English (+J)

PENDIDIKAN ISLAM       @      Pendidikan Islam (+J)

SEJARAH       @        Sejarah (+J)

MATEMATIK       @       Mathematics (+J)

MATEMATIK TAMBAHAN       @        Additional Mathematics (+J)

FIZIK       @       Physics (+J)

KIMIA      @       Chemistry (+J)

BIOLOGI        @        Biology (+J)

PERDAGANGAN        @       Perdagangan (+J)

Sains (+J)    @   Kertas 1  ,   Kertas 2                                                            


GEO -Kertas 1  ,   Kertas 2


KREDIT TO : (edu.joshuatly.com)

SOALAN PERCUBAAN SPM 2011 – NEGERI 9

Add Math      OR     Additional Mathematics      
             
B.Melayu      OR     Bahasa Melayu

Biology         OR     Biology

Chemistry     OR      Kertas 1  ,   Kertas 2  ,   Kertas 3                                         

English          OR     English 

ERT

MATH         OR     Mathematics  

P.Islam         OR     Pendidikan Islam

Perdagangan    OR    Perdagangan

Physics       OR     Physics

PSV      OR    Pendidikan Seni Visual

Science     OR     Science 

Sejarah  (S & J)   OR    Kertas 1   ,    Kertas 2
           
GEO -Kertas 2


 KREDIT TO : (edu.joshuatly.com)

SOALAN PERCUBAAN SPM 2011 – TERENGGANU

Science (+/ans)        @      Science

Add Maths (+/ans)       @      Additional Mathematics

Maths (+/ans)       @     Mathematics

B.Melayu (+/ans)    @    Bahasa Melayu

Biology (+/ans)      @      Biology

English (+/ans)

Chemistry (+/ans)

Physics (+/ans)     @     Physics

Sejarah (+/ans)     @    Sejarah

P.Islam (+/ans)

PSV (+/ans)

Perdagangan (+/ans)


KREDIT TO : (edu.joshuatly.com)

SOALAN PERCUBAAN SPM 2011 - PERAK

BAHASA MELAYU     @   Bahasa Melayu S & J

BAHASA INGGERIS    @   English/BI S & J

PENDIDIKAN ISLAM    @   Pendidikan Islam S & J

SEJARAH       @     Sejarah S &a J

MATEMATIK     @    MATH       @   Mathematics S & J

MATEMATIK TAMBAHAN     @   ADD MATH      @    Additional Mathematics S & J

SAINS    @  Science (+J)   

FIZIK      @    Physics S & J    @   Physics

KIMIA  (Paper 3)      @    Chemistry   @   Chemistry (+J)

BIOLOGI      @    Biology   @  Biology (+J)


PENDIDIKAN SENI VISUAL (x skema)

Perdagangan


CREDIT TO: www.norfanil.com

SOALAN PERCUBAAN SPM 2011 - SBP

BAHASA MELAYU  @  Bahasa Melayu Q&A

BAHASA INGGERIS  @  English/BI Q&A 

PENDIDIKAN ISLAM  @  Pendidikan Islam Q&A 

SEJARAH  @  Sejarah Q&A

MATEMATIK  @  Mathematics Q&A

MATEMATIK TAMBAHAN  @  Additional Mathematics Q&A 

FIZIK  @  Physics/Fizik Q&A

KIMIA  @  Chemistry Q&A

BIOLOGI  @  Biology Q&A